Events

The most recent top stories.

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥ

More Info

အလုပ္သမားဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ တတိယအႀကိ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

အလုပ္သမားဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏ

More Info

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း နည္းပညာဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းေရးအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

More Info

က်ားမတန္းတူေရး ျမွင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား မူ၀ါဒေရးရာစာတမ္း မိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပ

က်ားမတန္းတူေရး ျမွင့္တင္ျခင္းဆိုင္

More Info

မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ နတ္ေရကန္က်းရြာတြင္ She Leads သင္တန္းသူမ်ားမွ တြဲလက္ညီညီကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္

၂၅၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၇ တြင္ မႏၱေလးတိုင္းေ

More Info

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး ၁၆ ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႔နယ္တြင္ က်င္းပ

ေရာင္ျခည္သစ္အဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္က်င္းပ

More Info