Events

The most recent top stories.

မံုရြာၿမိဳ႕၊ သေျပပင္စုေက်းရြာတြင္ တြဲလက္ညီညီကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္

၄၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ၂၀၁၈ ရက္ေန႔ မဟာေဇာတိကာ

More Info

မံုရြာၿမိဳ႕၊ သေျပပင္စုေက်းရြာတြင္ တြဲလက္ညီညီကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္

၁၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၈ ရက္ေန႔ မံုရြာၿမိဳ

More Info

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမၼတူၿမိဳ႕နယ္တြင္ တြဲလက္ညီညီကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္

၂၂၊ ဇန္န၀ါရီ၊ ၂၀၁၈ တြင္ ရွမ္းျပည္ေျမ

More Info

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအဖြဲ႕တို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ဥ

More Info

အလုပ္သမားဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး ပါ၀င္ပတ္သက္သူမ်ား၏ တတိယအႀကိ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

အလုပ္သမားဥပေဒျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏ

More Info

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း နည္းပညာဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ား လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းေရးအစည္းအေ၀းျပဳလုပ္

အမ်ဳိးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

More Info