Events

The most recent top stories.

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး “၁၆ ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ” ဖဲႀကိဳးျဖဴအထိမ္းအမွတ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ က်င္းပျပလုပ္

၂၅၊ ႏို၀င္ဘာ၊ ၂၀၁၇ ရက္ေန႔(စေနေန႔)က အမ

More Info

ပန္းတေနာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၾကက္သြန္ကၽြန္းေက်းရြာတြင္ She Leads သင္တန္းသူမ်ားမွ တြဲလက္ညီညီကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္

၁၆၊ ေအာက္တုိဘာ၊ ၂၀၁၇ တြင္ ဧရာဝတီတိုင

More Info

ေရာင္ျခည္သစ္ႏွင့္ DIPD တို႔ ပူးေပါင္း၍ အမ်ဳိးသမီးလုပ္ငန္းခြင္လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

၁၈၊ ႏို၀င္ဘာ၊ ၂၀၁၇ ရက္ေန႔က ေရာင္ျခည္

More Info

ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္ေခ်ာင္းႀကီးေက်းရြာတြင္ She Leads သင္တန္းသူမ်ားမွ တြဲလက္ညီညီကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္

၁၄၊ ေအာက္တုိဘာ၊ ၂၀၁၇ တြင္ ဧရာဝတီတိုင

More Info

စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္ ၅ ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားညီလာခံ က်င္းပ

စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈပန္းတိုင္ ၅

More Info

အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈပေပ်ာက္ေရး ၁၆ ရက္တာလႈပ္ရွားမႈ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႔နယ္တြင္ က်င္းပ

ေရာင္ျခည္သစ္အဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္က်င္းပ

More Info