Trainings

The most recent top stories.

အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပိုမ်ားဖု႔ိ တြဲလက္ညီညီ ရပ္ၾကစို႔ ကမ္ပိန္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္

She Leads အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရ

More Info

အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပိုမ်ားဖု႔ိ တြဲလက္ညီညီ ရပ္ၾကစို႔ ကမ္ပိန္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ျပဳလုပ္

She Leads အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရ

More Info

အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး သင္တန္း(ရွမ္းေျမာက္) ေမာ္ဂ်ဴး(၁) ျပဳလုပ္

ေရာင္ျခည္သစ္အဖြဲ႕အစည္းသည္ She Leads Program ၏

More Info

She Leads Talk မံုရြာၿမိဳ႕အမ်ဳိးသမီးစကားဝိုင္းျပဳလုပ္

ဇူလိုင္ လ ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ မံုရြာၿမိဳ႕အ

More Info

ရွားေတာမဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္က အမ်ဳိးသမီးလူငယ္မ်ားအတြက္ အားေပးစကားေျပာၾကား

၂၇၊ ေမ၊ ၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ေရာင္ျခည္သစ္မွ ျ

More Info

လူငယ္အမ်ဳိးသမီး ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရးသင္တန္း ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

တတိယအႀကိမ္ လူငယ္အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆ

More Info