မံုရြာၿမိဳ႕၊ သေျပပင္စုေက်းရြာတြင္ တြဲလက္ညီညီကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္

၄၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ၂၀၁၈ ရက္ေန႔ မဟာေဇာတိကာရာမပါဠိတကၠသိုလ္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ (၃၈)ႀကိမ္ေျမာက္ အာစရိယပူေဇာ္ပြဲႏွင့္ ပညာရည္ခၽြန္ဆုေပးပြဲအခမ္း

မံုရြာၿမိဳ႕၊ သေျပပင္စုေက်းရြာတြင္ တြဲလက္ညီညီကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္

၁၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၈ ရက္ေန႔ မံုရြာၿမိဳ႕၊ သေျပပင္စုေက်းရြာတြင္ she leads အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး(အဆင့္ျမင့္)သင္တန္းသူမ်ားက  တဲြလက

ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း နမၼတူၿမိဳ႕နယ္တြင္ တြဲလက္ညီညီကမ္ပိန္း ျပဳလုပ္

၂၂၊ ဇန္န၀ါရီ၊ ၂၀၁၈ တြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ နမၼတူၿမိဳ႕နယ္၊ ေဘာ္တြင္းေက်းရြာတြင္ she leads အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေရး(အဆင့္ျမင

1