အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ က်င္းပျပဳလုပ္

ေရာင္ျခည္သစ္မွ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ဳိးသမီမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို မတ္လ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္ၾကားေရးဦးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ေဒၚနိတ္ကိမ္းလ်န္း(ဦးစီးမွဴး-လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန-တီးတိန္)က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲျပဳလုပ္ျခင္း၊ သင္တန္းသူေဟာင္းမ်ားက ၄င္းတို႔၏ အေတြ႕အႀကံဳကို ျပန္လည္ေ၀မွ်ျခင္း စသည္တု႔ိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေရာင္ျခည္သစ္(She Leads)သင္တန္းသူမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအပါအ၀င္ ေဒသခံ ၄၅ ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ေရာင္ျခည္သစ္၏ “အမ်ဳိးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ပိုမ်ားဖု႔ိ တဲြလက္ညီညီ ရက္ၾကစို႔” ကမ္ပိန္းကိုလည္း တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *